Dysleksja rozwojowa

Dysgrafia, Dysortografia, Dyskalkulia...

Dyskalkulia

Dyskalkulia to specyficzne problemy w uczeniu się matematyki, charakteryzujące się niemożliwością osiągnięcia adekwatnego dla wieku poziomu biegłości w czynnościach matematycznych.

Objawy dyskalkulii

  • zaburzenie rozumienia pojęcia liczby w każdym aspekcie
  • problemy z wykonywaniem prostych działań arytmetycznych
  • mylenie symboli „+” i „-”
  • brak identyfikowania liczb z pisemnymi symbolami
  • problemy z zapamiętywaniem liczb, błędy w przepisywaniu
  • problemy z zapamiętaniem kolejności operacji umysłowych potrzebnych do wykonania działania

Przyczyny dyskalkulii

Przyczyną dyskalkulii są zaburzenia genetyczne i wrodzone tych części mózgu, które bezpośrednio odpowiadają za dojrzewanie zdolności matematycznych.

Jak pomóc dziecku - ćwiczenia

  • stosować zabawy wspierające wyobraźnię matematyczną
  • pracować z dzieckiem na materiale konkretnym, tak, aby umiało symbole abstrakcyjne przełożyć na konkretne przykłady działań fizycznych
  • ćwiczenie koncentracji i percepcji wzrokowej, aby wyeliminować „błędy nieuwagi” (np. w przepisywaniu)